Strona główna - Wiadomości

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+” - 2021 r.

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wspar- cia na każdą pociechę.

plakat - plik do pobrania

Więcej informacji (format PDF)

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Zostając Rodziną Wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi ), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
2. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Czytaj więcej: ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Projekt pomocy kobietom

Fundacja ANIMUS (działająca od ponad 12 lat w powiecie złotoryjskim) od 01.01.2021 r. rozpoczyna realizację nowego projektu, który jest dedykowany głównie kobietom w różnym wieku, doświadczającym przemocy, sytuacji trudnych oraz innych zdarzeń związanych z obecną sytuacją.

Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Na Rzecz Kobiet z Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie.

Szczegóły w załączeniu (format PDF)

KOMUNIKAT

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID - 19 oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników ośrodka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 6 października 2020 r. do odwołania będzie działał w trybie wewnętrznym i nie będzie przyjmował klientów w siedzibie ośrodka.

Podania o pomoc wraz z niezbędnymi dokumentami prosimy zostawiać w skrzynce podawczej z napisem GOPS ustawionej na parterze Urzędu Gminy Złotoryja, bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wywiady środowiskowe będą przeprowadzane telefonicznie.

Pracownicy ośrodka pozostają do dyspozycji klientów także pod numerem telefonów: 76 87 83 021 i 76 87 88 720 (świadczenia rodzinne).

Za utrudnienia – przepraszamy.