Dane kontaktowe

adres:
Aleja Miła 4
59-500 Złotoryja

 tel. 76-878-30-21

tel. 76-878-87-20 – świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny

faks
76-878-30-22

 NIP: 694-137-11-86

czas pracy:
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS ZŁotoryja

Elektroniczna Platforma Usług Publicznych

Zobacz również

Link - Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej

Link - Urząd Pracy w Legnicy

Strona główna - Wiadomości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi realizuje zadania pomocy społecznej zlecone gminie i własne zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez wojewodę i radę gminy.

Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, telefon: 76-878-30-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

Teren gminy podzielony jest na 4 rejony opiekuńcze. Każdy rejon obsługiwany jest przez jednego pracownika socjalnego.

W skład poszczególnych rejonów wchodzą następujące miejscowości:

Rejon nr 1 - opiekun rejonu - Anna Handor
miejscowości: Jerzmanice-Zdrój, Nowa Wieś Złotoryjska, Nowa Ziemia, Podolany, Sępów, Wyskok.

Rejon nr 2 - opiekun rejonu - Liliana Krakowska
miejscowości: Leszczyna, Wilków, Wilków-Osiedle.

Rejon nr 3 - opiekun rejonu - Justyna Lesik
miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kwiatów, Lubiatów, Pyskowice.

Rejon nr 4 - opiekun rejonu - Monika Bigos
miejscowości: Kopacz, Kozów, Łaźniki, Prusice, Rokitnica, Rzymówka, Wysocko.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Informujemy, że wnioski na wszystkie świadczenia tj.:

- świadczenia rodzinne
- świadczenie wychowawcze (500 +)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenie „Dobry Start” ( 300+)

Można składać:

- OD 1 LIPCA 2018 R. DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM BANKÓW KRAJOWYCH, EMP@TII , e-PUAP

- OD 1 SIERPNIA 2018 R. W WERSJI PAPIEROWEJ OSOBIŚCIE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI.

PROSIMY I ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SZYBKIEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, CO BĘDZIE SKUTKOWAĆ SKRÓCENIEM TERMINU OCZEKIWANIA NA ROZPATRZENIE SPRAWY I UNIKNIĘCIEM KOLEJEK.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi. Informacje udostępnione są również na stronie internetowej Ośrodka oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc doświadczającym przemocy - 2017

Wykaz danych teleadresowych (format PDF) - Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - 2017

 

Projekt "Przedsiębiorcze kobiety" - rekrutacja

Informujemy, że w okresie 02.02.2017r. do 28.02.2017r. prowadzona jest rekrutacja do drugiej grupy w projekcie pt. „Przedsiębiorcze kobiety” w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Więcej informacji - broszura (format PDF)