O nas

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi jest gminną jednostką budżetową

Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Złotoryja, Al. Miła 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

Przedmiot działalności ośrodka.

1/ Pomoc społeczna
2/ Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
3/ Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
4/ Karta dużej rodziny
5/ Świadczenia wychowawcze 500+
6/ Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
7/ Zespół Interdyscyplinarny Gminy Złotoryja