Strona główna - Wiadomości

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Informujemy, że wnioski na wszystkie świadczenia tj.:

- świadczenia rodzinne
- świadczenie wychowawcze (500 +)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenie „Dobry Start” ( 300+)

Można składać:

- OD 1 LIPCA 2018 R. DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM BANKÓW KRAJOWYCH, EMP@TII , e-PUAP

- OD 1 SIERPNIA 2018 R. W WERSJI PAPIEROWEJ OSOBIŚCIE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI.

PROSIMY I ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SZYBKIEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, CO BĘDZIE SKUTKOWAĆ SKRÓCENIEM TERMINU OCZEKIWANIA NA ROZPATRZENIE SPRAWY I UNIKNIĘCIEM KOLEJEK.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi. Informacje udostępnione są również na stronie internetowej Ośrodka oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc doświadczającym przemocy - 2017

Wykaz danych teleadresowych (format PDF) - Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - 2017

 

Projekt "Przedsiębiorcze kobiety" - rekrutacja

Informujemy, że w okresie 02.02.2017r. do 28.02.2017r. prowadzona jest rekrutacja do drugiej grupy w projekcie pt. „Przedsiębiorcze kobiety” w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Więcej informacji - broszura (format PDF)