Program „Dobry Start”

 

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

W lipcu tylko online:

Już od 1 lipca 2018r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla Ucznia. Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

  • portal „emp@tia”,
  • systemy bankowe,

Forma elektroniczna jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek dużo szybciej (już od 1 lipca 2018r.), w dogodnym momencie i bez konieczności odwiedzin w Urzędzie.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Uprawnieni do świadczenia:

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

Uwagi do wypełniania wniosku:

Należy pamiętać, że Dział Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Złotoryi obsługuje tylko mieszkańców gminy Złotoryja, co oznacza, że we wniosku konieczne jest wpisanie naszego adresu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja

Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać od września 2018r.:

  • rodzaj szkoły
  • nazwa szkoły
  • adres szkoły

Warto podać we wniosku swój e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start dla Ucznia (nie będą wydawane decyzje).

Tradycyjna metoda składania wniosku:

Wnioski o świadczenie „Dobry Start dla Ucznia” w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2018r.

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Terminy wypłaty świadczenia:

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).

Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu 2018r. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września 2018r.


Kontakt:

Numer kontaktowy do Działu Świadczeń: 76 8788720,

Materiały informacyjne ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Do pobrania:

- Wniosek Program "Dobry start" (format PDF)